Lãi suất cho vay mua nhà hiện ra sao?

Lãi suất cho vay mua nhà tại các ngân hàng phổ biến 7-10%/năm cố định trong 6-12 tháng đầu tiên. Các nhà băng sẽ cho vay tối đa 70-80% giá trị tài sản đảm bảo là nhà/căn hộ mua. Phần lớn các ngân hàng thu phí 1-3% giá trị khoản vay nếu trả trước hạn trong 5 năm đầu và miễn phí thời gian sau.