Lúc này, giữ tiền mặt hay mạnh dạn "xuống tiền" mua bất động sản ?

Nhiều nhà đầu tư BĐS chọn phương án tạm dừng các quyết định mua bán BĐS trong giai đoạn kinh tế bất ổn và dự báo tình hình này có thể kéo dài đến hết quý 2/2020.