HoREA đề nghị cho chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở rồi tách thửa

Mới đây, Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HoREA) đã có văn bản gửi đến UBND Tp.HCM, Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM về góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 60/2017/QĐ-UBND (Quyết định 60) của UBND TP quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.