Sau đại dịch, Bất động sản vùng ven chiếm ưu thế

Thị trường Bất động sản tại vùng ven ghi nhận có mức giá không đổi thậm chí tăng nhẹ tại một số tỉnh, thành phố trung tâm dù chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh phong tỏa vì đại dịch Covid-19.