Đất Xanh Miền Trung tung giỏ hàng đất nền phân khu trung tâm dự án One World Regency

Ra mắt từ cuối năm 2019, chưa đầy một năm, One World Regency đã hoàn toàn thay đổi diện mạo khu vực Nam Đà Nẵng bằng một dự án có quy hoạch đạt chuẩn khu đô thị nghỉ dưỡng quốc tế.