Giá bất động sản về sát thực tế thị trường

Mặt bằng giá BĐS đang về sát thực tế thị trường, phù hợp với khả năng chi trả của người dân lẫn doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn hiện nay