Bà Phương Minh Huệ làm thành viên HĐQT VietABank

03/07/2020 18:00

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung nhân sự cấp cao. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông diễn ra ngày 20/6 vừa qua đã bầu bổ sung ông Nguyễn Hồng Hải và bà Phương Minh Huệ tham gia vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tài chính - Ngân hàng - Bà Phương Minh Huệ làm thành viên HĐQT VietABank

Bà Phương Minh Huệ quay lại làm sếp VietABank

Cũng trong thời gian này, HĐQT ngân hàng đã phân công Ông Nguyễn Văn Trọng hiện đang làm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách điều hành từ ngày 01/07/2020. Sau khi chuyển giao , Ông Nguyễn Văn Hảo sẽ tập trung vào công tác Hội đồng quản trị của ngân hàng. Đồng thời, ngân hàng tiếp nhận và bổ nhiệm bà Vũ Thu Hằng giữ chức vụ Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân.

Như vậy số lượng thành viên HĐQT của VietABank sẽ tăng từ 6 lên 8 thành viên, ông Phương Hữu Việt vẫn làm Chủ tịch HĐQT.

Về bà Phương Minh Huệ, theo thông tin trên Cổng thông tin Quốc gia đăng ký doanh nghiệp, bà Phương Minh Huệ là người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương, đơn vị nắm giữ hơn 54,3 triệu cổ phiếu tương đương sở hữu 12,14% vốn cổ phần ngân hàng VietABank.

Kết thúc năm 2019, hoạt động kinh doanh của VietABank tăng trưởng bền vững cả về quy mô và chất lượng: Tổng tài sản đạt 76.447 tỷ đồng tăng 7% so với năm 2018, đạt 101% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 276 tỷ đồng, tăng 83% so với năm 2018.

Mai Hoa

Theo https://www.nguoiduatin.vn/ba-phuong-minh-hue-lam-thanh-vien-hdqt-vietabank-a480942.html