Hanic (SHN): Quý 2 lãi 118 tỷ đồng cao gấp 4 lần cùng kỳ

02/08/2020 18:00

Nhờ ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản nên doanh thu trong kỳ của Hanic (SHN) tăng 53% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã CK: SHN) đã công bố BCTC quý 2/2020 với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 1.595 tỷ đồng tăng 53% so với cùng kỳ do ghi nhận doanh thu kinh doanh bất động sản. Giá vốn hàng bán cũng tăng cao nhưng lãi gộp vẫn đạt 135,5 tỷ đồng cao gấp hơn 6 lần quý 2/2019.

Hanic (SHN): Quý 2 lãi 118 tỷ đồng cao gấp 4 lần cùng kỳ - Ảnh 1.
 

Trong kỳ SHN có 44 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính trong đó có 30 tỷ đến từ lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều thấp hơn cùng kỳ nên kết quả Hanic báo lãi sau thuế 117,8 tỷ đồng cao gấp hơn 4 lần cùng kỳ trong đó LNST công ty mẹ là hơn 75 tỷ đồng tương đương EPS đạt 581 đồng.

Hanic (SHN): Quý 2 lãi 118 tỷ đồng cao gấp 4 lần cùng kỳ - Ảnh 2.
 

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do trong kỳ CTCP Ngôi sao An Bình ghi nhận khoản doanh thu chuyển nhượng bất động sản giá trị 500 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng 113 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Chi phí QLDN giảm do năm trước phát sinh các khoản dự phòng phải thu khó đòi.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Hanic đạt 2.268 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 15,4% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 137 tỷ đồng tăng cao gấp 4 lần so với nửa đầu năm 2019.

Tính đến 30/6/2020, tổng tài sản SHN gần 4.631 tỷ đồng, giảm 13% so với hồi đầu năm, trong đó hàng tồn kho giảm 54% xuống còn 156 tỷ đồng, khoản phải thu ngắn hạn ở mức cao với 2.348,6 tỷ đồng chiếm 51% tổng tài sản chủ yếu vẫn là của CTCP Nhiệt điện Thăng Long 1.577,5 tỷ đồng tăng thêm gần 80 tỷ đồng so với đầu năm , SHN đang phải trích dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi số tiền 277 tỷ đồng.

Hanic (SHN): Quý 2 lãi 118 tỷ đồng cao gấp 4 lần cùng kỳ - Ảnh 3.
 

Bên nguồn vốn, nợ phải trả hơn 2.561 tỷ đồng, chiếm hơn 55% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 1.552 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn 62,5 tỷ đồng.

Lan Anh

Theo Nhịp sống kinh tế

Theo http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/hanic-shn-quy-2-lai-118-ty-dong-cao-gap-4-lan-cung-ky-420202816123881.htm