Khi nông dân đua nhau mua cổ phiếu

01/06/2020 20:27

Mua 1 mà lời những 3, nhiều nông dân miền Tây còn chẳng biết dùng điện thoại thông minh và đương nhiên cũng chẳng biết gì về chứng khoán nay lại ồ ạt bỏ tiền triệu vào đầu tư cổ phiếu.

 

VTV Digital
Theo https://youtu.be/yYW0QfCLNVA