SeAbank và những dấu ấn năm 2019

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tình hình kinh doanh từ đầu năm 2019 của ngành ngân hàng tiếp tục có cải thiện tốt với những thông tin tích cực về kết quả kinh doanh, lợi nhuận, tăng trưởng tín dụng…