Dòng tiền có chuyển hướng sau "mệnh lệnh" của Ngân hàng Nhà nước?

Ngay sau "mệnh lệnh" của Ngân hàng Nhà nước, biểu lãi suất của các ngân hàng thương mại lập tức được điều chỉnh, thậm chí một số nhà băng điều chỉnh ở hầu hết các kỳ hạn. Điều này làm dấy lên lo ngại dòng tiền có thể dịch chuyển sang kênh đầu tư khác.