Chủ tịch LDG đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu

Ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư LDG đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu từ ngày 11/11 đến ngày 9/12/2019. Dự kiến sau giao dịch, ông Hưng nâng tỷ lệ sở hữu lên 11,7%, tương đương hơn 28 triệu cổ phiếu.