Tạp chí Kinh tế Đặc biệt 2020: Cuộc chiến nền tảng | VTV24

03/02/2020 15:50

CÔNG NGHỆ và DỮ LIỆU LỚN là thứ đang được cả thế giới sử dụng, theo dõi và đồng thời lo sợ. Những mô hình kinh doanh dựa vào công nghệ và dữ liệu lớn - hay còn được gọi là mô hình NỀN TẢNG - đang thay đổi nhanh chóng cuộc sống của mọi người, mọi doanh nghiệp và cả nền kinh tế thế giới. Nó được ví như một "thế lực hùng mạnh" hủy diệt những mô hình kinh doanh cũ và vươn lên thống trị thị trường.

7/10 thương hiệu giá trị nhất thế giới cũng đang hoạt động theo mô hình này (Amazon, Apple, Google, Microsoft, Facebook, Alibaba, Tencent).

Trong nền kinh tế NỀN TẢNG, thế giới sẽ bị biến đổi như thế nào? Mỗi chúng ta đang ở đâu và sẽ đi đến đâu?

Tất cả câu trả lời sẽ có trong TẠP CHÍ KINH TẾ ĐẶC BIỆT 2020 - CUỘC CHIẾN NỀN TẢNG .

 

Thử sản phẩm online ngay trên điện thoại với công nghệ AR, tại sao không? Thử sản phẩm online ngay trên điện thoại với công nghệ AR, tại sao không?

Leflair sẽ cho phép khách hàng thử một số sản phẩm ngay trên màn hình điện thoại thông qua công nghệ tương tác thực (Augmented Reality) trong khuôn khổ chiến dịch Tết Sang diễn ra từ này tới 15.01.2020

Trung tâm Tin tức VTV24 - Đài Truyền Hình Việt Nam
Theo https://youtu.be/_E0tR2niuo8