BMP, VPB, YEG, VCP, D2D, C21, DDV, ELC, TIE, L35: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

21/02/2020 15:30

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP): Quỹ ngoại TGIT – Templation Markets Trust đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 18 nhà đầu tư liên quan từ 4.945.809 cp (tỷ lệ 6,04%) xuống 4.845.809 cp (tỷ lệ 5,92%). Giao dịch thực hiện ngày 19/2/2019.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB): Công đoàn ngân hàng đăng ký mua 320.137 cp. Trước giao dịch công đoàn ngân hàng sở hữu 2.773.780 cp (tỷ lệ 0,1096%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/2 đến 26/3/2020.

CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG): Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch HĐQT, đã bán 5,05 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 13.031.408 cp (tỷ lệ 41,66%) xuống 7.981.408 cp (tỷ lệ 25,52%). Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 17/2 đến 19/2/2020.

CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex (VCP): Quỹ đầu tư cơ hội PVI đã mua 3.217.680 cp, nâng lượng sở hữu từ 20.082.320 cp (tỷ lệ 35,23%) lên 23,3 triệu cp (tỷ lệ 40,88%). Giao dịch thực hiện ngày 18/2/2020.

CTCP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D): Ông Hồ Đức Thành, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Thành sở hữu 3.378.907 cp (tỷ lệ 15,82%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/2 đến 24/3/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VCP, CTCP Đầu tư VSD đã bán toàn bộ 6.217.680 cp (tỷ lệ 10,91%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/2 đến 18/2/2020.

CTCP Thế kỷ 21 (C21): CTCP Đầu tư Phượng Hoàng Kim đã mua 830.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 872.000 cp (tỷ lệ 4,99%) lên 1.702.000 cp (tỷ lệ 9,73%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 10/2/2020.

CTCP DAP – VINACHEM (DDV): CTCP XNK Quảng Bình đăng ký bán toàn bộ 22.163.885 cp (tỷ lệ 15,71%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/2 đến 20/3/2020.

CTCP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử Tp HCM (ELC): CTCP Chứng khoán SSI đã bán 743.170 cp, giảm lượng sở hữu từ 8.846.641 cp (tỷ lệ 17,48%) xuống 8.103.471 cp (tỷ lệ 16,01%). Giao dịch thực hiện ngày 14/2/2020.

CTCP TIE (TIE): CTCP Quản lý dịch vụ An Khánh đăng ký bán 1.464.000 cp trong tổng số 1.914.000 cp (tỷ lệ 20%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/2 đến 20/3/2020.

CTCP Cơ khí lắp máy Lilama (L35): Ông Nguyễn Gia Khánh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 120.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 386.510 cp (tỷ lệ 11,84%). Giao dịch thực hiện ngày 14/2/2020.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ

Theo http://ttvn.toquoc.vn/chung-khoan/bmp-vpb-yeg-vcp-d2d-c21-ddv-elc-tie-l35-thong-tin-giao-dich-luong-lon-co-phieu-4202021285614612.htm