M&A bất động sản sôi động trở lại

Thị trường mua bán, sáp nhập (M&A) bất động sản đang sôi động trở lại sau những năm trầm lắng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.