Tranh chấp chung cư tuy vẫn xảy ra nhưng không còn điểm nóng gây bức xúc?

Chiếm dụng quỹ bảo trì, tranh chấp chung cư do một số hợp đồng mua bán căn hộ chưa tuân thủ đúng quy định, có tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước.