Bất động sản công nghiệp: “Sân chơi” đang nóng từng ngày

Với hiệu ứng cộng hưởng việc Việt Nam đối phó hiệu quả làn sóng dịch COVID-19 lần 2, “sân chơi” bất động sản công nghiệp đang nóng lên từng ngày với sự tham gia của các “tay to” nước ngoài.