qc

TP.HCM công bố 10 dự án được “bán nhà trên giấy”, có 2 dự án đã thế chấp

TP.HCM có thêm 10 dự án đủ điều kiện huy động vốn, trong đó có 2 dự án đã thế chấp tại ngân hàng.