qc

Dự án bước đệm đô thị xanh tại Bàu Bàng

Định hướng trở thành khu dân cư đáp ứng tiêu chuẩn sống xanh, Phúc An Garden góp phần tạo ra bước đệm hoàn hảo cho quy hoạch huyện Bàu Bàng.