Khan hiếm nguồn cung, phân khúc căn hộ vẫn được quan tâm ngay trong mùa dịch

Từ đầu năm 2020 đến nay, nguồn cung tại TP.HCM và Khu Đông nói riêng càng trở nên khan hiếm hơn do nút thắt pháp lý và ảnh hưởng chung của đại dịch.