Dự án cầu đường Bình Tiên triển khai đến đâu?

Ngày 8/10/2019, Văn phòng UBND TP.HCM có văn bản gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư về dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên.