Đề xuất 5 nhóm chính sách hỗ trợ môi giới bất động sản trong đại dịch

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, môi giới bất động sản cũng cần được xác định là nhóm ngành được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ từ nhà nước để vượt qua khó khăn do dịch bệnh.