Đối tác mật thiết của Him Lam sắp rót 1.800 tỷ đồng vào Investco

Investco phát hành riêng lẻ cho BICO 6 tăng vốn cho mục đích phát triển các dự án bất động sản.