Doanh nghiệp địa ốc chuẩn bị nguồn lực cho kế hoạch năm mới

Năm 2021 mở ra nhiều triển vọng, các doanh nghiệp bất động sản cũng đã bắt đầu lên những kế hoạch ấn tượng để chuẩn bị bùng nổ, mở ra những vận hội mới trên thị trường.