qc

Bàn giao 16 ha đất cho nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, khởi công vào tháng 10

Dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất sắp hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến phê duyệt vào tháng 4, khởi công vào tháng 10 và xây dựng trong 24 tháng.