Phạt Báo điện tử Tri thức và Cuộc sống 10 triệu đồng vì thông tin sai sự thật dự án Splus Riverview

Báo đã thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong bài viết “Dự án Splus RiverView… vẫn là bãi cỏ”.