Đồng Nai đã giải phóng 96% mặt bằng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Đồng Nai cần thu hồi 412 ha đất cho cao tốc, đến nay đã giải phóng mặt bằng đạt 96%. Các công tác di dời hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, cải tạo khác đang được gấp rút thực hiện.