Bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư: Chưa rõ chủ thể phải mua

Chủ đầu tư nhà chung cư và cư dân đều phải mua bảo hiểm cháy nổ chung cư. Tuy nhiên, tại nhiều tòa nhà chung cư, các cư dân vẫn mơ hồ và cho rằng, đây là trách nhiệm của chủ đầu tư.