Chiến lược kiếm tiền chỉ có ở những thương hiệu 'nhà giàu': Làm ít sản phẩm hơn, 'xa lánh' khách hàng nhiều hơn

Các hãng sản xuất đồng hồ xa xỉ đã trải qua 1 năm khởi sắc chưa từng có đó là 2021… bằng cách bán ít đồng hồ hơn.