Lịch chốt quyền cổ tức, thưởng, chào bán cổ phiếu tuần 1/8 - 5/8

Trong tuần 1/8 – 5/8, có 14 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, cao nhất 27%.