Chuyên gia giải mã hai phiên lao dốc lấy đi gần 70 điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam, dòng tiền sau bán tháo sẽ đi về đâu?

Đề cập đến yếu tố margin trong những phiên bán tháo vừa qua, ông Đỗ Trung Thành cho rằng đây không phải yếu tố chính gây áp lực cho thị trường. Trên thực tế, hiện tượng giải chấp chưa diễn ra đồng loạt mà chủ yếu là ở một số nhóm cổ phiếu các công ty chứng khoán hạn chế cho vay thêm để quản trị rủi ro trong giai đoạn cuối năm.