SSI Research: "Cửa sáng" cho ngành xây dựng năm 2022 nhưng đã được phản ánh vào định giá

SSI Research cho rằng một phần của sự gia tăng giá trị hợp đồng mới do nhu cầu bị trì hoãn từ năm 2020 do COVID-19. Vì vậy còn khá sớm để đưa ra giả thuyết rằng giá trị ký mới trong năm 2022 sẽ đạt được mức tương đương năm 2021.