[LIVE] ĐHCĐ Vietnam Airlines: Cân nhắc phát hành thêm trái phiếu chuyển đổi, lập hãng hàng không hàng hoá ngay sau dịch bệnh

Kế hoạch kinh doanh Vietnam Airlines dựa trên các giả định chính: bán 11 tàu bay A321, Chính phủ cho phép mở cửa du lịch đến Phú Quốc; hoàn thành giải ngân gói hỗ trợ 12.000 tỷ đồng, các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ với ngành hàng không và đặc biệt là điều chỉnh khấu hao, phân bổ chi phí bảo dưỡng...