Sam Holdings (SAM) ghi nhận hơn 360 tỷ đồng doanh thu tài chính, lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 207 tỷ đồng

Sam Holdings mang tiền đi đầu tư vào các cổ phiếu trong đó có HPG, ACB, FPT, SSI, VHM, KBC, PVD...