Becamex TDC đấu giá 35 triệu cổ phiếu, giá khởi điểm 27.900 đồng/cp

Trên thị trường cổ phiếu TDC đang giao dịch quanh mức 28.500 đồng/cổ phiếu.