Vingroup đã bán xong hơn 100 triệu cổ phiếu Vinhomes (VHM), thu về gần 11.000 tỷ đồng

Sau giao dịch, Vingroup giảm tỷ lệ sở hữu tại Vinhomes từ 69,66% xuống còn 66,66% vốn điều lệ.