DIC Corp (DIG): Cổ đông lớn Him Lam tiếp tục bán ra 5,3 triệu cổ phiếu

Giao dịch của cổ đông lớn này diễn ra trong thời gian cổ phiếu DIG đạt đỉnh trên thị trường. Tạm tính theo mức giá bình quân vào khoảng 34.000 đồng/cp, Him Lam đã thu về tổng cộng hơn 634 tỷ đồng.