Các quỹ đầu tư lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động ra sao sau 5 tháng?

Hầu hết các quỹ đầu tư lớn tại thị trường Việt Nam đều có hiệu suất đầu tư âm trong tháng 5, thậm chí nhiều cái tên còn có hiệu suất thua xa so với các chỉ số quan trọng như VN-Index hay VN30.