SSI Research: Ngành Thép và Xi măng kỳ vọng phục hồi từ 6 tháng cuối năm 2020 nhờ nhu cầu từ đầu tư cơ sở hạ tầng

Trong đó, ngành thép theo quan điểm SSI Research sẽ thay đổi cấu trúc ngành sau Covid-19, việc hợp nhất có thể tăng tốc theo hướng có lợi cho các công ty dẫn đầu thị trường. Ngoài ta, các công ty có xu hướng đa dạng hóa hơn cơ sở thị trường xuất khẩu để giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ thị trường nào.