Hoàn tất phát hành ESOP, Masan Group tăng vốn lên 11.747 tỷ đồng

HĐQT Masan (MSN) giao cho Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Đăng Quang và Tổng Giám đốc Danny Le tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn.