EVN đưa 13 triệu cổ phần Thiết bị điện Đông Anh ra đấu giá trọn lô với giá khởi điểm hơn 2.000 tỷ đồng

Hiện trên thị trường cổ phiếu TBD của Thiết bị điện Đông Anh đang giao dịch quanh mức 88.400 đồng/cp trong khi giá khởi điểm 153.100 đồng/cp.