Tự doanh CTCK bán ròng 604 tỷ đồng trong tuần đầu HoSE công bố dữ liệu trở lại

Tự doanh CTCK bán ròng 731 tỷ đồng ở sàn HoSE thông qua khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 16-20/5.