Giá đất gia tăng, cổ phiếu ngành Khu công nghiệp tăng “phi mã”

SSI Research cho rằng giá cho thuê đất khu công nghiệp tại Việt Nam thấp hơn so với một số quốc gia trong khu vực và kỳ vọng sẽ tăng 7-8% tại khu vực phía Nam và 5-6% tại khu vực phía Bắc trong năm 2021.