Phiên 7/1: Khối ngoại quay đầu bán ròng hơn 300 tỷ đồng, tập trung bán HPG

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng trên cả 3 sàn với tổng giá trị 343 tỷ đồng, trong đó HPG là cổ phiếu bị bán mạnh nhất với giá trị 253 tỷ đồng.