Đấu giá cổ phần Becamex IJC: Có 33 nhà đầu tư đăng ký mua gần 97 triệu cổ phiếu

Giá khởi điểm 12.500 đồng/cổ phiếu trong khi thị giá cổ phiếu IJC hiện tại là 15.200 đồng/cổ phiếu.