qc

Giá nhiều cổ phiếu gấp rưỡi sau 2 phiên

Các cổ phiếu được mở rộng biên độ giao dịch khi trên sàn Upcom một thời gian dài không có thanh khoản.