Nhiều cổ phiếu bị cắt margin tác động ra sao tới thị trường?

Các mã cổ phiếu bị cắt margin là do doanh nghiệp này bị thua lỗ sau soát xét nửa đầu năm 2020. Trong đó không ít cổ phiếu lớn, thanh khoản tốt trên thị trường cũng bị cắt margin như DXG, TDH, HVN…