Viconship (VSC) tạm ứng tiếp cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 12%

Tính cả đợt nhận cổ tức 8% hồi cuối tháng 8/2019, cổ đông của VSC sẽ nhận 20% cổ tức bằng tiền cho năm 2019, hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đặt ra.