qc

Tâm lý thận trọng trở lại, VN-Index giằng co quanh mốc 850 điểm

Nhóm dầu khí có sự phân hóa mạnh, trong khi các cổ phiếu thượng nguồn như PVS, PVD đang giằng co quanh tham chiếu thì dòng tiền hướng tới các cổ phiếu hạ nguồn như GAS, PGS, PGC, PCE, CNG, PVC…