MCG hé lộ kế hoạch doanh thu và sản lượng năm 2022

Tại cuộc họp hội đồng đại hội đồng cổ đông, chia sẻ về kế hoạch năm 2022, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và sản lượng năm 2022 gấp hơn 3 lần năm 2021.