Vừa thu về 6.500 tỷ từ bán cổ phiếu quỹ, Vinhomes sắp phát hành số trái phiếu có giá trị tương đương

Trong đó 4.370 tỷ đồng chào bán ra công chúng, 2.160 tỷ đồng chào bán riêng lẻ.