Chủ tịch Nova Consumer: Chúng tôi đang đẩy mạnh mảng tiêu dùng, đến khi tỷ trọng nông nghiệp – tiêu dùng đạt 60%-40% Công ty sẽ đạt vốn hoá tỷ USD

Nói thêm về mức giá 43.000 đồng/cp, theo ban lãnh đạo đây là mức định giá hấp dẫn, chiết khấu đâu đó 30% so với ngành. Con số này được đưa ra chỉ dựa trên những gì hiện hữu, tức cơ cấu doanh thu với 85% là nông nghiệp. Nhưng từ năm 2022, Nova Consumer dự kiến đẩy mạnh mảng tiêu dùng, từ đó cải thiện đáng kể lợi nhuận thu về.