VinFast dẫn dắt vòng gọi vốn mới nhất cùa Storedot để sản xuất pin sạc siêu nhanh quy mô lớn năm 2024

StoreDot, công ty tiên phong trong công nghệ pin sạc siêu nhanh (XFC) cho xe điện, thông báo hoàn tất vòng gọi vốn Series D đầu tiên của mình. Vòng gọi vốn D này được dẫn dắt bởi VinFast - thành viên của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam Vingroup. Các nhà đầu tư cùng tham gia gồm bp Ventures và Golden Energy