Vốn cho bất động sản và thực hư Ngân hàng Nhà nước ra văn bản siết tín dụng

Theo TS. Cấn Văn Lực, việc một số ngân hàng hạn chế tín dụng bất động sản gần đây có hai nguyên do, còn Ngân hàng Nhà nước chưa có văn bản nào đặt mốc siết cụ thể...