HoSE đã nhận hồ sơ niêm yết của MSB

Ngân hàng Hàng Hải sẽ niêm yết hơn 1,17 tỷ cổ phiếu trên sàn HoSE.