Ngân hàng vẫn điều chỉnh tăng giá USD

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng tiếp tục trong xu hướng tăng trong khi tỷ giá trung tâm không điều chỉnh sau ba phiên giảm mạnh trước đó.