Phó Tổng giám đốc VAMC: Xem xét bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn

Kết quả thu hồi nợ xấu bằng biện pháp bán nợ đạt trên 40.000 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với giai đoạn trước khi có Nghị quyết 42. Theo Phó Tổng giám đốc VAMC, thách thức của ngân hàng đối với tỷ lệ nợ xấu sau dịch Covid-19 rất lớn.